DEĞERLİ MÜŞTERİLER, İŞ ORTAKLARI VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI…

Heyecan verici bir zamanın, sürekli olarak yaratıcı yeniliklerin ve değişimin hissedildiği bir çağın tam ortasındayız. Ancak, bu gibi dönemlerde ortaya çıkan değişimlerin şirketler için ne ifade ettiğini irdelemek adına –sonuç alınacak– değerlendirmelerde bulunmak da çok önemlidir. Tüm bu değişimlerin ve zorlukların ortasında, hiçbir şirket grubu pazardaki liderlik konumunu garanti edemez. Bunun yanı sıra, her lider de şirketinin arkasından gelen ve ileri atılmak için bir fırsat kollayan (aynı zamanda başarıya aç olan) çok sayıda şirketi aklından çıkarmamalıdır!..

Bu kural, “EDELSTAAL GROUP” için de geçerlidir!

Müthiş başarılar elde etmiş olmamıza karşın, zaman dinlenme zamanı değildir! Bu karışık zamanlarda ileride olabilmek için, etrafımızdaki hızla değişen ortama ayak uydurmamız ve her türlü değişimi fırsata dönüştürmemiz gerekmektedir.

Bilindiği gibi, 20. yüzyıl üretkenlikteki gelişmelerle geçmiştir. Dijital teknolojilerin tüm toplumu dönüştürdüğü bu yeniçağ ise, yaratıcılık ve yenilikçilik üzerine gelişecektir: “Büyük hedefler, büyük fikirler ister!” Büyük hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerekir. Ayrıca, sadece çok çalışmak değil, bir o kadar da yapılanları ve yapılacak olanları çok iyi anlatmak gerekmektedir. Biz, “EDELSTAAL GROUP” olarak –gelişme sürecimizde– bunların bilincinde olduk ve hedeflerimizi kısa vadeli değil, uzun yıllar sürecek birlikteliklere endeksledik. Örneğin, “EDELSTAAL GROUP“un dinamizminin ve üretim kalitesinin verdiği güveni, mükemmel tasarım çalışmalarına uyarladık. Özce, samimiyeti ifade eden “güler yüz“ü ve iş şevkinden doğan “heyecan“ı yüreğinden eksik etmeyecek bir pazarlama anlayışı oluşturduk.

Kurmaya çalıştığımız farklı mutfak kültürü anlayışı başta olmak üzere, yarattığımız “SIMTRONIC” ve “SWS“in marka yolculuğunu da paylaşmak için sizlerle burada buluşmaktan mutluluk duyuyorum.

Yaratıcı Bir Ruh Geliştirmek

Bu konu, şirketler açısından zamanımızın “olmazsa olmazı”dır. Peki, pazarlama ve tasarımdan ürün geliştirme ve yönetime kadar kuruluşun her noktasında yaratıcılık ruhunun tam olarak benimsendiğinden nasıl emin olabiliriz? Yeni mükemmel ürünleri ve teknolojileri nasıl sezinliyor ve geliştiriyoruz?

Bizim için dünyanın her yerinde en iyi yetenekleri aramak, çalışanların yaratıcılıklarını ifade edebilmeleri ve potansiyellerinin farkına varabilmeleri için onları teşvik ederek şirket içinde harika yetenekleri ve hayal gücünü bir araya getirmeye çalışmak çok önemlidir. Zorlukları göğüsleyen ve başarısız olmaktan korkmayan; başarısızlığın, yeniliklere ve yeni fikirlere ulaşmanın bir basamağı olduğunu düşünen öncü yaklaşımı benimsememiz gerekiyor. İlhamın hiç beklenmeyen yerlerden geldiğini kabul etmeli ve çalışanlarımızın, sezgilerine uygun hareket etmelerini teşvik etmeliyiz. Tüm bunların yanında, yeni iş sektörlerinde liderlik konumuna gelebilmek için de çok çalışmalıyız.

Toplum Refahına Katkı

Dünyadaki teknolojik gelişimi, “dijital çağ“ın yalnızca bir senesinde gerçekleşen değişimin, “analog çağ“da bir yüzyılda yaşanan değişim(ler)e eşit olduğunu belirterek izah etmek isterim.

Fırsatlar ortaya çıktığında en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunun için, stratejilerimizi değişen piyasa eğilimlerine hızla uyarlamak ve bunun yanında yenilerini ararken de temel yeteneklerimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Yeni iş alanlarında başarılı olmak için gereken üretim tohumlarını zamanında ve gerektiği şekilde atmayı da ihmal etmemeliyiz elbette…

Ayrıca, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı olan sorumluluklarımızı da sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekmektedir. “EDELSTAAL GROUP“un yaratmış olduğu markalarla dünya çapında başarılı olmasını sağlayan topluluklara/gruplara karşı duyulan sorumlulukların önemini ise belirtmeye bile gerek yok! Her geçen gün, mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeli ve yeni işbirlikleri kurmak için çabalamalıyız. En önemlisi de “Daha iyi toplum umuduyla dünyanın her yerinde insanların refahına katkıda bulunmak” olarak tanımlayabileceğimiz taahhüdümüzü, çeşitli sosyal çalışmalar ve programlarla devam ettirmeliyiz.

Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak

Dünya arenasında, çatışmaların ve felaketlerin çok kötü sonuçlarını gördük. Bu tür olumsuzluklara karşın –yine de– dünyanın birçok yerinde sürekli ekonomik büyüme göstermeye devam ettik. Şirketimizde ve dünya çapında politika geliştirmede, yeni fikirleri geliştirmeye çalışma ve değişen koşullara uyum sağlama isteğimiz, ilerlemenin temelini oluşturacaktır.

EDELSTAAL GROUP” olarak, yaratıcılık kültürümüzü güçlendirmek ve günün fırsatlarını yakalamaya çalışmak konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz; çünkü, zorlu ve heyecan verici zamanlarda başarılı olmak ve büyümek için bunu yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Tutkumuzu koruduğumuz ve yaratıcı yenilikler ve zorluklar karşısında yılmayan coşkumuzu sürdürdüğümüz sürece, geleceğimiz daha iyi ve parlak olacaktır. Geleceğin, onu düşleyenleri beklediğini asla aklınızdan çıkarmayın!

Son söz olarak müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve süregelen başarımızı destekleyen herkese şükranlarımı sunar, iş dünyasındaki verimi artıracak çalışmalar dilerim…