“Edelstaal Group”, çalışanlarıyla birlikte ve müşterilerinin istekleri doğrultusunda (onları tatmin edecek hizmeti de sağlayarak) sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı amaçlar. Bu suretle de ülkesi, müşterileri, ortakları ve çalışanları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Edelstaal Group’un Değerleri

  • Müşterilerimiz Velinimetimizdir

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimiz; ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak ise görevimizdir.

  • Daima ‘En İyi’ Olmak Vazgeçilmez Hedefimizdir

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımızda, temsilci ilişkilerimizde ve ortaklarımıza sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

  • En Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden, yaratıcılığından azami fayda sağlamak ve verimliliklerini artırmak yanında, gelişmelerine imkân tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak “Edelstaal Group”un kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

  • Amacımız, Sürekli Gelişmek İçin Kaynak Yaratmaktır

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan kârı hissedarlara sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak da savurganlığa ödün vermemek temel ilkelerimizdendir.

  • Üstün İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uymak Düsturumuzdur

Tüm ilişkilerimizde adilane -karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi niyet içinde- ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak da temel ilkelerimizdendir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak ise, görevimizdir.

  • Gücümüzü Aldığımız Türk Ekonomisine Güç Katmayı Hedef Alırız

Topluluğumuzun ana ilkesini şu sözlerle ifade etmek istiyorum:

“Bizim Anayasa’mız şudur,

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Unutulmamalıdır ki, ekonomimiz güçlendikçe demokrasimiz de daha iyi yerleşir ve dünyadaki itibarımız artar.”